Kurs- och lektionsplanering

för gymnasiekollegor i Historia, Samhällskunskap och Kultur- och idéhistoria

samt några andra kurser

 

Jag som gjort den här sidan heter Christer Bergström. Jag är 50 år och arbetar som lärare på S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna. Jag har lagt ut ett antal kurs- och lektionsplaneringar för gymnasiekurser som jag har eller har haft. Syftet är att ge uppslag, inspiration och idéer till kollegor runtom i landet. Jag tror på det här med att dela med sig och lära av varandra. Om du som kollega har någon egen planering som du vill dela med dig av, är du välkommen att maila mig så lägger jag gärna upp det på denna hemsida - givetvis med referens till upphovsmannen/kvinnan. Meningen med allt material på mina kurs- och lektionsplaneringssidor är dock att det ska vara fritt att ladda ned, skriva ut och använda (i befintligt skick eller efter egen modifiering) i undervisningen.

Förutom att jag arbetar som gymnasielärare, har jag skrivit ett antal historiska böcker. Mer om detta här.

Jag håller även i en del ämnesfortbildning för lärare. Närmast ett seminarium för historielärare på ABF i Stockholm hösten 2008. Jag återkommer när exakt datum är fatställt.

Länkar till kurs- och lektionsplanering

Mina huvudämnen är Historia (jag är kontaktlärare i Historia på min gymnasieskola) och Samhällskunskap. Dessutom undervisar jag i Kultur- och Idéhistoria (KUHI 1202) på det samhällsvetenskapliga programmet.

Historia A, B och C

Samhällskunskap A, B och C

Kultur- och idéhistoria

Andra kurser

Anvisningar för skrivande av uppsats/rapport


Lite bilder på mina elever i arbete, från S:t Eskils gymnasiums hemsida


 

Till Andra världskriget så man förstår - min hemsida för elever och ungdomar om andra världskriget på Internet

 

Christer Bergström 2007 - 2008